Voor wie doen wij het

Ik ben
opdrachtgever

We zijn al 25 jaar gespecialiseerd in kandidaten met een praktische achtergrond en meestal een combinatie van problemen. Onze zakelijke aanpak is gericht op maatwerk voor zowel de werkgever als de werknemer. De begeleiding is persoonlijk, generalistisch en faciliterend.

Kandidaten kunnen bij ons terecht voor (job)coaching; op doen van werkervaring en het vinden en houden van betaalde banen. Wij werken met eigen modulaire maatwerkprogramma’s, bij voorkeur via de eigen werkplaats voor de eerste stap naar werk. Daarnaast bieden wij kandidaten de kans om ervaring op te doen op een externe werkervaringsplaats. Hiervoor beschikken wij over een gevarieerd netwerk aan werkgevers. 

Afbeelding werkplaats Het Werk Bedrijf.

Onze
doelgroep

Kevin

Krijgen we Kevin weer aan het werk?

Voor het eerst van zijn leven is het Kevin niet gelukt om zelfstandig een baan te vinden. Met zijn 38 jaar en ruime ervaring in de horeca moet het toch niet zo moeilijk zijn om een werkgever te vinden die van zijn diensten gebruik wil maken? Maar wanneer een potentiële nieuwe werkgever de opgegeven referenties van Kevin natrekt blijkt dat zijn vorige werkgevers helemaal niet zo gecharmeerd zijn over de inzet van Kevin.

Kevin kwam regelmatig te laat en had moeite met het uitvoeren van nieuwe taken, hij werd dan snel boos en onberekenbaar. Er waren dagen dat Kevin niet vooruit te branden was. Het feit dat de werkgever Kevin tot twee keer toe had betrapt terwijl hij een jointje stond te roken werkte ook niet in het voordeel van Kevin. Kevin begrijpt niets van de beoordeling van zijn oude werkgever. Hij heeft toch zeker altijd zijn best gedaan?!

Harold

Krijgen we Harold weer aan het werk?

Niets komt tussen Harold en zijn Playstation. Tot diep in de nacht speelt hij online games met andere gamers die Harold zijn vrienden noemt. Toen hij onlangs 34 werd is er vastgesteld dat Harold beschikt over Klassiek Autisme. Deze diagnose verklaart waarom hij de ‘echte’ wereld maar ingewikkeld en complex vindt.

Het nut van werken en zijn eigen geld verdienen ziet Harold niet in. Zelfs nu hij op zichzelf woont en de onbetaalde rekeningen zich opstapelen lukt het hem niet om de mogelijke consequenties in te zien. De structuur en regelmaat die Harold haalt uit het spelen op zijn Playstation zou Harold prima kunnen vinden in een baan die aansluit bij zijn persoonlijkheid. Als iemand hem dat nou eens wijs kon maken.

Els

Krijgen we Els weer aan het werk?

Het faillissement van haar werkgever heeft ervoor gezorgd dat Els na 23 jaar trouwe dienst op straat kwam te staan. Els is inmiddels 55 jaar en zij en haar man kunnen het geld wat zij verdiende goed gebruiken.

Els wil graag werken maar haar leeftijd, gebrek aan sollicitatievaardigheden en fysieke beperking in de vorm van diabetes maken het solliciteren niet makkelijk. Omdat haar man voldoende verdient heeft Els geen recht op een uitkering of begeleiding vanuit de sociale dienst.

Morad

Krijgen we Morad weer aan het werk?

Morad gelooft niet dat er nog iemand zit te wachten op iemand zoals hij. Hij is vanuit Marokko naar Nederland gekomen om te werken. De taal leren kwam later wel dacht hij.

Nu is hij 52 en zijn lichaam is versleten door de fysieke arbeid die hij heeft verricht. Na zijn laatste dienstverband in 2011 is het hem niet meer gelukt om aan het werk te komen. Vanuit de sociale dienst doorloopt hij het enige traject na het andere. Morad is alleenstaand en voelt zich eenzaam. Het vinden van een betaalde baan zou Morad goed doen, al beseft hij dit zelf nog niet.

UWV
Rotterdam
Den Haag
Lansingerland

Ik ben
werkgever

Het is de missie van Het Werk Bedrijf om mensen aan het werk te krijgen en mensen op het werk te houden. Om dit te realiseren zijn we sterk afhankelijk van jou als werkgever.

Het Werk Bedrijf begeleidt mensen met een achterstand, net zo lang totdat zij weer in staat zijn om gemotiveerd mee te draaien in het arbeidsproces. Wij zijn ervan overtuigd dat de mensen waarvan het bemiddelingstraject is ingezet ook echt klaar zijn om te werken. Voordat het zo ver is hebben we veel tijd en energie gestoken in het ‘werkfit’ maken van de kandidaat. Door in te zetten op training, wegnemen van belemmeringen en aanbieden van op maat gemaakte modules zorgen wij ervoor dat de kandidaat in staat is om weer aan het werk te gaan. Door de kandidaat te laten deelnemen op een in- of externe werkervaringsplaats toetsen wij hoe het is gesteld met de basale werknemersvaardigheden en sturen we deze zo nodig bij. De jarenlange ervaring op begeleidings- en bemiddelingsvlak van onze collega’s dragen bij aan de beslissing of iemand is klaar bevonden voor de arbeidsmarkt. Alleen zo staan we er voor in dat jij er een gemotiveerde collega bij hebt.

Afbeelding werkzaamheden.
Afbeelding jobcoaching.

Coaching on
the job

Niet iedere collega is hetzelfde, soms heeft iemand net wat meer begeleiding nodig om zo naar behoren te functioneren. Het Werk Bedrijf beschikt over gecertificeerde jobcoaches die samen met de werknemer aan de slag gaat aan de coachingsdoelen. Deze doelen kunnen bestaan uit:

 • Het structureren van werk;
 • trainen van de kandidaat;
 • verhelpen van storingen in de arbeidssituatie (zelfredzaamheid)
 • begeleiden van de werknemer op het werk;
 • begeleiden van de werknemer in de thuissituatie;
 • begeleiding van de werkgever;
 • evaluatie en coördinatie.

Tijdens het coachingstraject kan ook de werkgever worden ontzorgd door:

 • Hulp met het invullen van formulieren als loondispensatie of ziekmeldingen;
 • bieden van directe hulp bij calamiteiten door jobcoach;
 • jobcoach past de frequentie aan in samenspraak met de werkgever;
 • jobcoach treedt op als intermediar tussen werkgever en -nemer;
 • jobcoach denkt actief mee met het oppakken van verbeterpunten;
 • jobcoach monitort de naleving van gemaakte afspraken tussen alle partijen;
 • jobcoach legt en onderhoudt contacten met externe organisaties;
 • jobcoach signaleert en stuurt bij.

Advies en invulling
van SROI

Het Werk Bedrijf is van mening dat anno 2019 duurzaam ondernemen in zijn breedste zin dient te zijn ingekaderd in het DNA van elk zichzelf respecterende organisatie.  Daarom zet Het Werk Bedrijf zich in om het begrip duurzaamheid te implementeren in alle facetten waarbinnen de onderneming opereert. In het door Het Werk Bedrijf vertegenwoordigde werkveld neemt Social Return On Investment een belangrijke rol in. Naast de invulling van SROI op door de overheid gegund gekregen opdrachten, neemt Het Werk Bedrijf een actieve rol in om organisaties binnen het netwerk te informeren en te begeleiden bij de inzet van SROI.

Alle participanten die een traject volgen bij Het Werk Bedrijf kunnen tot de doelgroep SROI worden gerekend. Door juist die rol aan te nemen, waarbij Het Werk Bedrijf werkgevers met een SROI-verplichting op een actieve en informerende manier benadert, blijken kandidaten uit de SROI doelgroep op een efficiënte manier te worden begeleid naar betaalde arbeid. De door Het Werk Bedrijf geleverde nazorg, welke kan bestaan uit vaste contactmomenten met de werkgever tot aan begeleiding op de werkvloer door onze gecertificeerde jobcoaches draagt bij aan de duurzaamheid van elke plaatsing.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem eens contact met ons op.

Afbeelding SROI
Icon afspraken

Werkgever en -nemer staan centraal

Icon samenwerking.

Gericht op samenwerking in de keten

Icon begeleiding.

Persoonlijke begeleiding

Meer dan
werk alleen

Werk is een onmisbare factor bij het realiseren van zelfredzaamheid. Belangrijke kanttekening hierbij is dat ook de overige leefgebieden stabiel dienen te zijn. Persoonlijke belemmeringen als schulden, psychische problematiek of een combinatie van problemen dienen in kaart te zijn gebracht en aangepakt.

Wij hebben zowel zelfstandig als met partners modules opgezet die afgaand op de aanwezige problematiek van de kandidaat individueel kunnen worden ingezet. Deze modules zijn erop gericht de leefgebieden te stabiliseren en aanzienlijk te verbeteren.

Wij hebben zowel zelfstandig als in samenwerking met partners een tal van modules opgezet die afgaand op de bij de kandidaat aanwezige problematiek individueel kan worden ingezet.

De modules zijn erop gericht de leefgebieden van de kandidaat te stabiliseren en te verbeteren. Lees eens hoe wij dat doen.

Afbeelding fit op de werkvloer.
logo_footer.png
20180917_marchemache_beeldmerk_tekstai.jpg

Locatie haaglanden

Vaillantplein 4
2526 HX Den Haag
070-222 80 87
info@hetwerkbedrijf.com

Locatie Rijnmond

Willem Buytewechstraat 8 - 10
3024 BN Rotterdam
010-786 30 39
info@hetwerkbedrijf.com

Links

Volg ons

Copyright © Het Werk Bedrijf 2019. All Rights Reserved.

Search