Hoe doen wij het

Wat kunnen
wij betekenen

Het Werk Bedrijf biedt een breed portfolio zoals werkgeversdiensten, begeleiding, in- en externe werkervaringsplaatsen, betaald werk et cetera. In alles wat wij doen is duurzaamheid het belangrijkste uitgangspunt. Niet alleen mensen aan het werk helpen maar net zo belangrijk, mensen op werk houden. Dit houdt voor iemand in:

 • (grotendeels) onafhankelijk van een (Participatiewet) uitkering;
 • bij voorkeur betaald werk voor minimaal een periode langer dan 6 maanden voor minimaal 28 uur per week of in ieder geval zoveel als (fysiek) mogelijk;
 • begeleiding vanuit Het Werk Bedrijf (indien nodig) tot en met contractverlenging van de kandidaat bij werkgever;
 • faciliterende begeleiding volgens het drempels weg principe.

Om dit te realiseren maken we onderscheid in twee typen diensten, namelijk:

 1. Aan het werk krijgen: werkfit en naar werk trajecten.
 2. Op het werk houden: scholing en (job)coaching.
Afbeelding open dag Het Werk Bedrijf.
Icon begeleiden van mensen

Begeleiden van mensen

Icon bemiddelen naar werk

Bemiddelen naar werk

Icon op werk houden

Op het werk houden

Afbeelding open dag Het Werk Bedrijf.

Werkfit- en
naar werktrajecten

Op basis van een gedegen intakeprocedure en in overleg met de kandidaat stelt de coach een eerste plan van aanpak op. Dit plan op hoofdlijnen stemmen we af met de kandidaat en werk- of inkomensconsulent. Hierin opgenomen welke modules we gaan inzetten: passend bij de (leer)doelen van de kandidaat.

In het begin wekelijks, daarna mogelijk twee wekelijks, vinden vaste evaluatie en coaching-gesprekken plaats, naast het collegiale praatje op de werkvloer of even tussen door. Mede door deze gesprekken en de ontwikkelingen van de kandidaat stelt de coach in overleg het plan eventueel bij.

Dit is tevens input voor de 360⁰ foto van de kandidaat (ook wel 0-meting genoemd). Het streven is deze binnen 2-4 weken te hebben en rekening te houden met andere leefgebieden dan werk, die van invloed kunnen zijn op werk (financiën; huislijke situatie; fysieke en verstandelijke vermogens; etc.).

Hierdoor ontstaat een goed beeld van iemands vaardigheden; behoefte aan steun en benodigde werkinstructies voor de werkgever, teamleider of voorman.

Bekijk hieronder de schematische weergave van onze trajecten.

Afbeelding schema vier fasen.

Jobcoaching op
de werkplek

Begeleiding op de werkplek betreft het ondersteunen van de kandidaat op of gerelateerd aan de werkplek. De begeleiding is gericht op baanbehoud en zelfstandig functioneren van de kandidaat.

Een jobcoach begeleidt een persoon met (structurele) functionele beperkingen gedurende een maximale periode bij het verrichten van zijn taken op zijn werkplek. Verder is van belang dat de ondersteuning noodzakelijk is, in die zin, dat de werknemer zonder ondersteuning niet zijn werkzaamheden naar behoren zou kunnen verrichten.

De jobcoach richt zich zowel op de kandidaat als op de werkgever.

Kandidaat: het goed uitoefenen van de functie en de kandidaat helpen bij communicatie op de werkvloer, samenwerken met collega’s, het houden van overzicht op de werkzaamheden en het aanleren van nieuwe handelingen en vaardigheden.

Werkgever: de werkgever adviseren over specifieke behoeftes om de kandidaat goed te laten functioneren, bijvoorbeeld door uit te leggen hoe stress kan worden vermeden en hoe om te gaan met veranderingen.

Afbeelding jobcoaching

Modulaire
maatwerk- programma's

Het Werk Bedrijf beschikt over een aantal eigen maatwerkprogramma's die op kandidaatniveau kunnen worden ingezet. Omdat wij geloven is samenwerking in de keten maken wij ook gebruik van modules die door partners zijn ontwikkeld. Lees hieronder over de actuele modules van Het Werk Bedrijf.

Marché
Maché

Hierin staan werk(ervaring), ritme en regelmaat centraal staan. Op de eigen werkplaats maken kandidaten onder begeleiding van een creatief begeleider producten in eigen beheer en in opdracht van anderen. Laagdrempelig qua karakter, gericht op werk en werkdruk. Geen dagbesteding; wel activering en  werkervaring.

De creatief begeleider (meewerkend voorman) instrueert de kandidaten en werkt samen met hen aan producten (creatieve maakindustrie, licht stofferingswerk). De werkervaring is gericht op basale werknemersvaardigheden (op tijd komen, ritme, opvolgen instructies, etc.) Daarnaast heeft de creatief begeleider de rol om gedrag en competenties van de individuele kandidaat op werk scherp in de gaten te houden en zijn/haar analyses te delen met de coach en de kandidaat.

Vorm:

 • Werkplaats waar meerdere kandidaten samenwerken.
 • 2-4 dagen per week van ieder 4 uur (ochtend of middag).
 • Periode van gemiddeld 8-16 weken, daarna doorstroom naar reguliere arbeidsmarkt met perspectief op eigen inkomen of externe werkervaringsplaats.
 • Intensiviteit afhankelijk van situatie en niveau van de kandidaat.
 • Groepsgericht
 • 2 begeleiders op een groep van gemiddeld ca. 8 kandidaten.
Afbeelding werkvloer marché maché.
Icon reistijd.

Maximaal 30 minuten reistijd

Icon creatief.

Producten uit de creatieve maakindustrie

Icon activering.

Activering en werkervaring

Afbeelding sporten bij de Euromast.

Fysiek fit
op de werkvloer

Training/Coaching module rond Sport en Bewegen. Bootcamp achtige setting. Combinatie van sportiviteit en groepsgewijs opdrachten uitvoeren.

Hoe is iemand fysieke conditie? Sterker en/of soepeler maken van spieren en ledematen. Werken met (groeps)opdrachten om collegialiteit, oplossings- en doorzettingsvermogen te prikkelen en analyseren. De sportinstructeur heeft een achtergrond als begeleider/(job)coach en op het gebied van sport en bewegen. 

 • Bij voorkeur in de buitenlucht (bv park) en met weinig middelen of voorhanden middelen in de openbare ruimte.
 • 1-2 sessies per week van ieder 2 uur, inclusief omkleden, warming up en cooling down.
 • Periode van gemiddeld 8-12 weken.
 • Intensiviteit afhankelijk van situatie en fysieke gestel van de kandidaat.
 • Groepsgericht
 • 1 trainer/coach op een groep van gemiddeld ca. 4 kandidaten.

Financieel
fit

Module waarbij kandidaten ondersteund kunnen worden in het krijgen van overzicht in hun financiële vraagstukken. Deze module kan ingezet worden door een coach wanneer een kandidaat aangeeft te veel stress te ondervinden en geen overzicht meer heeft in zijn/haar financiën. 

De financieel begeleider helpt een kandidaat door “bij de hand te nemen” en pragmatisch op weg te helpen. En niet “uit handen te nemen” Het doel is dat een kandidaat zelfredzaam wordt in zijn/haar financiën en dat is een andere insteek dan even de boel op orde brengen. Dit is ook geen schuldhulpverlening.

Nevendoel is om in kaart te brengen in hoeverre een kandidaat dermate in de financiële problematiek zit, dat schuldhulpverlening of bewind voering als instrument ingezet dient te worden en/of we rekening moeten houden met eventueel loonbeslag bij een werkgever. 

Vorm:

 • inloopfaciliteit op afspraak.
 • 2 ochtenden per maand mogelijk.
 • Intensiviteit afhankelijk van financiële situatie en niveau (taal en intellect) van de kandidaat.
 • 1 op 1 (individueel).
Afbeelding creditcards.
Afbeelding computercursus

Digitaal en
sociaal fit

Trainingsmodule bestaande uit verschillende blokken gericht op begeleid solliciteren, digitale vaardigheden, waaronder opstellen CV; opzoeken vacatures; werken met computer-officeprogramma’s; etc. 

Tevens nemen we in deze module enkele (digitale) testen af die gebruikt kunnen worden als input over de kandidaat door de coach. Testen zoals  interessegebieden, maar ook kan de coach afhankelijk van de casuïstiek bijvoorbeeld IQ of EQ testen inzetten.

Vorm:

 • Trainingsruimte met computers op locatie van de werkplaats.
 • 1-2 blokken per week van ieder 2 uur.
 • Intensiviteit afhankelijk van situatie en niveau van de kandidaat.
 • Groepsgericht.
 • 1 trainer op een groep van gemiddeld ca. 4 kandidaten.
logo_footer.png
20180917_marchemache_beeldmerk_tekstai.jpg

Locatie haaglanden

Vaillantplein 4
2526 HX Den Haag
070-222 80 87
info@hetwerkbedrijf.com

Locatie Rijnmond

Willem Buytewechstraat 8 - 10
3024 BN Rotterdam
010-786 30 39
info@hetwerkbedrijf.com

Links

Volg ons

Copyright © Het Werk Bedrijf 2019. All Rights Reserved.

Search